Strømmen tilbake i Hillevåg

Jordfeil mørkla et større område.