• Synnøve Ladstein er 74 år og lever et høyst aktivt liv, men for å klare det er hun avhengig av bilen. Hun er bekymret for at flere av hennes jevnaldrende medsøstre skal bakke ut etter at det er blitt mer kronglete og dyrere for de eldste å beholde sertifikatet. Pål Christensen

Kvinner slipper rattet

– De nye reglene som er innført for at 75 åringer skal få beholde sertifikatet, fører til at mange eldre kvinner legger bilkjøringen på hylla.