• De to gjerningsmennene klarte aldri å bryte seg inn i ammunisjonslageret i Vatneleiren. Politiet/overvåkningskamera

Ingen tips om innbruddstjuver i militærleir

Offentliggjøringen av overvåkingsbilder fra det alvorlige innbruddsbruddsøket i Vatneleiren har så langt ikke gitt politiet ny informasjon.