Sjampis for befrielse fra mamma

Skål! Stavanger får mer enn full, men ikke overstadig full barnehagedekning.