- Kolumbus er en bastard

— Svarteperspill, mener et evalueringsfirma om bussamarbeidet mellom Kolumbus og fylkes-kommunen. Mens styreleder Oddbjørg Starrfelt i Kolumbus ønsker større handlefrihet vil leder av samferdsels-utvalget, Odd Arild Kvaløy (Sp), ha mer politisk styring.