800 kom seg ut

Stavanger Turistforenings årlige oppfordring til folk om å komme seg ut, nådde fram til 800 turglade søndag.