- Jeg har avtjent verneplikten i Finnøy

Sigurd Risa forlater Finnøy kommunestyre etter 24 år. Han får følge av seks partifeller.