- Tare viktig for sanddyner

— Vi grunneiere må rette oss etter reglene for landskapsvern langs Jærstrendene. Da blir det inkonsekvent å tillate taretråling i nye vernesoner i sjøen, sier Orre-bonden Kjell Horpestad.