- Høyre farligst for det lokale folkestyret

Rogaland SV sparer ikke på kraftsalvene når de nå går til motangreppå Erna Solberg.