Vassfast skal vurderes

En fastlandsforbindelse for Vassøy skal nå utredes. Kostnadene med full konsekvensutredning, 820.000 kroner, deles likt mellom Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune.