Slik er Lervigs Sommer-øl

Bryggerimester Knut Ove Tanem ved Macks Ølbryggeri beskriver LervigAktiebryggeris Sommer-øl: