• I innfartsåra fra vest til Sandnes sentrum blir det nå laget en plan for bussfelt eller bybanespor. Nærmest sentrum er det plass, men andre steder må hus rives hvis gata skal utvides. Nå er planen satt på vent. Viktor Klippen

Full stopp for Oalsgata

Rogaland fylkeskommune har bedt Statens vegvesen om å stoppe arbeidet med reguleringsplanen for kollektivfelt langs Oalsgata i Sandnes inntil videre.