• Det er skrinnere med korn på Jæren enn på mange tiår. Kornet har tålt de kraftige regnskyllene de siste dagene. Her en byggåker på Serigstad i Time Odd Pihlstrøm

Rogaland: Kraftig skrumpet kornareal

Under 3 prosent av den fulldyrkede jorda i Rogaland er sådd til med korn i år. Trolig utgjør kornarealene i 2013 bare drøyt 15.000 dekar.