Høyere under taket hos ordfører Rovik

Torsdag var det vanskelig å få fatt i kommunetoppene på telefon. De var opptatt med flytting.