Saudefaldene får dumpa stein i fjorden

Fylkesmannen gir Saudefaldene lov til å dumpa 1,1 millionar kubikkmeter tunnelmasse på djupt vatn i Saudafjorden, men ser helst at massen blir brukt til andre føremål.