I varetekt for utukt

De tre unge mennene som er siktet for utukt mot en 12 år gammel jente, er varetektsfengslet.