Arbeidsmiljøet i skolene

Rundt en tredjedel av de stemmeberettigede i Stavanger er foreldretil barn i skolen. Og skolepolitikk er sentral i valgkampen. Separtienes standpunkter i noen skolespørsmål: 1. Har elevene iStavanger-skolene et godt arbeidsmiljø? 2. Vil ditt parti sette inntiltak for å bedre elevens arbeidsmiljø? 3. Vil ditt parti gå innfor et system der elever og foreldre kan evaluere lærerne ogundervisnings opplegget, samt arbeidsmiljøet i klassen?