Sørbø skole formelt åpnet

Ordfører Jostein W. Rovik og de andre spesielt inviterte gjestene fikk se elever fra de ulike trinnene underholde på tvers av kulturer og generasjoner under den formelle nøkkeloverrekkelsen på Sørbø skole i går.