• Egersund byutvikling

- Vet ikke om Kaupanes er rett plass

Det er planer om en stor vindmøllefabrikk på Eigerøy. Problemet er bare at gründerne ber om å få hånd om Kaupanes i ett år mens de jobber fram prosjektet.