• Parkeringshuset på Jorenholmen kan bli stående, også etter 2018. Knut S.Vindfallet

Jorenholmen beholdes likevel?

Den nye sentrumsplanen åpner for at parkeringshuset på Jorenholmen beholdes og utvides med minst 200 plasser.