• stress.jpg Illustrasjonsfoto Microstock

Stresser seg syke uten grunn

Stadig flere ungdommer og voksne blir syke av hverdagsstress. Det er ikke nødvendig.