• Her stemmer 16-åringene Miriam Brundtland (foran) og Liva Austad Sværen på Ullandhaug ungdomsskole i Stavanger i 2011. Kommunepolitikerne i Gjesdal vil ikke gi kommunens 16-åringer en tilsvarende mulighet. Pål Christensen

Nei til stemmerett for 16–åringer

Men politikerne i kommunestyret i Gjesdal var sterkt uenige. — Vi signaliserer at vi ikke tror på dem, sa Margunn Nedrebø (Sp)