• Visste ikke disse politikerne, bystyret i Sandnes, hva de gjorde da de strøk 16 millioner til vedlikehold uten diskusjon under budsjettdebatten i desember? Jonas Haarr Friestad

Kuttet de 16 millioner uten å vite hva de gjorde?

Sjefen for Sandnes Eiendomsselskap KF går langt i å mene at politikerne kuttet 16 millioner kroner til vedlikehold uten å vite hva de gjorde da 2015-budsjettet ble vedtatt av bystyret.