• -Synlig politi hindre uønskede hendelser, mener lensmann Egil Netland i Sirdal og er lite fornøyd med at beredskapen blir svekket i påsken. Jon Ingemundsen

Svekker politiberedskapen i Sirdal i påsken

Politiets påskeberedskap i Sirdal blir nedprioritert. Lensmannen Egil Netland er bekymret. — Folk kan ikke regne med at politiet er raskt på stedet, sier han.