• En ulovlig inngripen i de ansattes privatliv å forby dette i arbeidstiden, mener advokat Håkon Halvorsen, m3ewd støtte fra blant annet Justisdepartementet.

- Ulovlig å forby snus i arbeidstiden, sier advokat

Arbeidsgivers rett til å forby snus i arbeidstiden har blitt prøvd både av Justisdepartementet og Arbeidstilsynet. Begge ganger har det blitt tommelen ned.