• Dårlig dekning er en utfordring flere steder i Rogaland. Lars Idar Waage

Telenor skylder på grunneierne

— Majoriteten av dekningsproblemene vi har i Rogaland bunner i at grunneierne ikke vil inngå avtaler med oss, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.