• Bussen skal få bedre vilkår med kollektivfelt under kulverten på Kjelvene. Hilde Moi

Her kan det bli fire felt

Et eget kollektivfelt i østlig retning vil gjøre denne trafikkorken mindre, mener Statens vegvesen. Også fire andre flaskehalser skal bedres.