• Det handler fortsatt om å mestre livet, sier Stig Hellerslien Dale. Han var hotellsjef, reiselivssjef i Hjelmeland, "utenriksminister" i Kongeparken og eiendomsmegler. Nå handler livet blant annet om å sette av tid til en daglig tur på kanskje en mil. Geir Sveen

Propellen ble Parkinson junior

Han var den profilerte eiendomsmegleren som ble best i kjeden og vant blant annet turer til Whistler Mountain og London. Så ble livet plutselig snudd opp ned uten at han var skyld i det selv.