• I gårsdagens avis fikk du møte Inger Undem (85) som den første i Stavanger som får tilbud om hverdagsrehabilitering. I november ble et team med fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og to hjemmetrenere opprettet. Disse skal hjem til eldre som søker om hjelp fra kommunen for første gang. I første omgang gjelder dette Madla bydel. Fredrik Refvem

Derfor legger Stavanger om eldreomsorgen

En eldreomsorg som både er bedre for de gamle og billigere for kommunen? Går det an? Ja, mener de som sjefer over eldreomsorgen i Stavanger.