• Illustrasjon som viser sykkelstamvei / sykkelmotorvei mellom Stavanger, Forus og Sandnes. Multiconsult

Ni kilometer sykkelstamvei vedtatt

Strekningen går fra Sørmarka til Smeaheia, og byggestart blir antagelig i 2016.