• Beate Storesund (foran) og Fylkesmannen i Vest-Agder vil de neste ukene ferdigbehandle mellom 20 og 30 klager på Stavanger bystyres vedtak om å bygge tursti langs sjøen i Gauselvågen. Synlig fra venstre: Randi Helland Stråtveit, Ådne Håland, Bernt Stråtveit og Tormod Bryne. Jonas Haarr Friestad

God tone på vanskelig strandtur

Seniorrådgiver Beate Storesund hos Fylkesmannen i Vest-Agder var torsdag på befaring langs kommunens planlagte tursti i Gauselvågen. Hun skal behandle mellom 20 og 30 klager fra grunneierne.