• Biolog og birøkter Karl Ivar Stangeland, til venstre og skogbrukssjef Stein Erik Storli synes et forbud mot platanlønn blir litt komisk. Her ved en lønneklynge på Hognestad, på nabotomta til pensjonert ambassadør og UD-ringrev Øyvind Nordsletten. Jarle Aasland

De synes det er komisk at Jærens fremste tuntre skal forbys

Platanlønn er det vanligste park— og tuntreet, og bienes beste venn på Jæren. Miljødirektoratet mener tresorten er en "fremmed organisme" som må svartelistes.