• Trusler og fysisk vold mot ansatte er et økende problem ved psykiatrisk divisjon ved Stavanger universitetssjukehus, ifølge sjeflege Kjetil Hustoft (fra venstre), seksjonsleder Hilde Bru-Aarstad og avdelingsleder Håkan Nordin FOTO: Anders Minge

Sykehusansatte slått og drapstruet på jobb av pasienter

Rusede, psykisk syke pasienter er en stadig større utfordring for psykiatrisk divisjon ved sykehuset. Samtidig er det fullt belegg. Legene etterlyser bedre tid til hver enkelt pasient.