Klart for livesending fra hettemåkenes liv

Måkeholmen i Mosvatnet har den største hekkekolonien av hettemåke i Rogaland.

Publisert: Publisert:

Denne våren kan du følge livet på måkeholmen, live via Aftenbladet.

Fuglene går snart i gang med bygging av reir. Går livet som det skal, vil det dukke opp både egg og måkeunger i løpet av våren og forsommeren.

– Kolonien er ikke bare størst i Rogaland. Den er også blant de største i landet, forteller Erik Thoring, daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland.

Mysteriet

I 2021 var det drøyt 400 reir på holmen. På den siste rødlista fra november 2021 står hettemåka oppført som kritisk truet av utryddelse etter en bestandsnedgang på 90 prosent i løpet av de siste 30 åra.

Naturvernforbundet samarbeider med Sindre Molværsmyr fra Norsk institutt for naturforskning.

– Han er den fremste hettemåkeeksperten i landet og overvåker flere av de få gjenværende koloniene med bruk av bakkekamera og drone. Overvåkingen skal forhåpentlig gi noen svar om grunnen til hettemåkenes dramatiske kollaps. En teori er at koloniene blir herjet av predatorer, stormåker og rovfugl fra lufta og mink og rødrev fra bakken, sier Thoring.

Skarpt blikk

Det andre formålet med overvåkingen er å lese av merkeringer som kan fortelle noe om hvor fuglene kommer fra og hvor de overvintrer. Kameraet på måkeholmen har en kraftig zoom som gjør dette mulig.

Prosjektet i Mosvatnet er finansiert av Stavanger kommune og Miljødirektoratet.

Publisert: