• Direktoratet for naturforvaltning gir lov til en mindre utfylling i Bråsteinsvatnet, selv om det er funnet vernet og sterkt truet mjukt havfruegras i vatnet. Statens vegvesen

Vernet gras må vike for firefeltsvei

Direktoratet for Naturforvaltning tillater utfylling i Bråsteinsvatnet der sterkt vernet mjukt havfruegras er oppdaget.