Vurderer faren for ny kriminalitet, ikke hensynet til offeret

Møteplikt og valg av bosted kan settes som vilkår for prøveløslatelse etter at to tredeler av straffen er sonet. Men bare dersom det er fare for nye kriminelle handlinger.