• Det er lansert eit forslag om å bruka fyllingar i staden for bru i delar av eller heile sundet mellom Halsnøy og Børøy for å få ned prisen på fastlandssambandet Fogn-Halsnøy-Børøy. AnkoNova As

- Eit fælt bruprosjekt blir endå verre

Båtfolket og Naturvernforbundet reiser bust mot forslaget om å kutta kostnadar i fastlandsprosjektet Fogn-Halsnøy-Børøy ved å bruka fyllingar.