• Utenfor Oslo har Lille Vinkel Sko har en filial i Bergen (avbildet), og i november åpner de også i Laugmannsgata 8 i Stavanger sentrum. Lillevinkelsko

Lille Vinkel Sko kommer til Stavanger

Åpner i sentrum allerede i november-desember.