• Så mange som nær 40 prosent av alle nordmenn vil få en eller annen form for kreft i løpet av livet. Sykepleier Evy Ann Helle er nytilsatt kreftkoordinator i Sandnes. Tove M. E. Bjørnå

Hun blir de kreftsykes gode hjelper

Hvert år får nær 2200 mennesker i Rogaland en kreftdiagnose. For mange blir livet snudd på hodet, og situasjonen kan oppleves kaotisk. I Sandnes skal du få hjelp.