• Stranda er hard som asfalt. Derfor kan Steven King og Jan Inge Dersyd sykle helt på kanten av Jærhavet, der Feistein fyr bader seg i sola.

Se, de sykler på stranda

Perfekt, sier Steven King og Jan Inge Dersyd, som torsdag trør til nedover Borestranda.