• Det var 32 år gamle Helge Bue som omkom i ulykken her på Bekkeheien i Hå. Geier Sveen

Navn på omkommet frigitt

Navnet på personen som omkom i den kraftige frontkollisjonen mellom to vogntog på fylkesvei 44 ved Bekkeheien i Hå tirsdag er nå frigitt.