• - Det er feil at taxier ikke får kjøre her. Skiltingen burde være klar, sier overingeniør Rolf Øverland i Statens vegvesen. Jonas Harr Friestad

- Visst får taxier kjøre her

Ifølge overingeniør Rolf Øverland i Statens vegvesen er det feil at taxier ikke får kjøre på kollektivbroen på Forus.