• RLE-framføring i klasse 9c: Marte Kristine Aaberge forklarer forskjellen på sunni- og sjia-muslimer. Anne Eskeland Janssen styrer power-point-presentasjonen. Marie von Krogh

Stort prøvetrykk i ungdomsskolen

Prøver, framføringer og innleveringer i tillegg til de vanlige leksene. Denne uka måtte elevene i 9c på Kannik gjennom sju «vurderingssituasjoner».