- Me kunne ikkje handla annleis

Gong på gong har tidlegare styreformann i Hjelmeland Sparebank grubla over om bankstyret kunne handla annleis då det kom for ein dag at Ståle Halsne hadde overskride utlånsfullmaktene sine og sett banken i fare.