• Vi ble lovt flere avganger til Kvitsøy når Skudenessambandet blir lagt ned, sier Ole Olsen (til venstre) og Lasse Pallesen fra Kvitsøy. Ferja må gå oftere enn hver tredje time, mener de.

Kvitsøybuen: Ferja må gå oftere

Tre timer mellom avgangene til Kvitsøy er for lenge å vente, mener bedriftsleder Ole Olsen og pendler Lasse Pallesen. Kvitsøybuen vil ha flere avganger når sambandet til Skudenes blir lagt ned neste år.