• Ronald Mong (t.v.) og styreleder Per Steinar Lothe er glade for å kunne gi billetter til veldedig formål. Bjarne Lemvik (t.h.) fra mottaker Bådeog-huset i Sandnes. Magnus Nødland Skogedal

Gir juleforestilling i gave

To av forestillinger under Julebygdspelet er kjøpt opp av bedrifter som gir billettene i gave til veldedige organisasjoner og tiltak for vanskeligstilte i kommunen.