• Stig Wølstad-Knudsen og Sebastian Birkeland godt i gang med snømåling.

Alltid beredt, også i år

Roverne beredskapsgruppe er tradisjon tro på plass i Sirdal, men de venter fortsatt på storinnrykket av juleskiløpere.