• Sissel Stenberg er Frps gruppeleder i levekårstyret: - I alt står 406 vanskeligstilte i kø for å få boliger i Stavanger. Da er ikke studenter tatt med. Det er bakteppet for at vi fremmer vårt forslag.

Frps flyktning-nei nedstemt

At folk her i byen står i boligkø, er en dårlig unnskyldning for å la være å ta mot nye flyktninger, mener flertallet i levekårstyret.