• - Dette er et ferskvann og selvsagt vil noe fisk ha blitt rammet, men det er avklart med Rogaland fylkeskommune, sier stabsoffiser Wiggo Korsvik ved Forsvarets hovedkvarter i Bodø. FOTO: Tommy Ellingsen

- Sprengningen gikk som planlagt

Forsvaret hadde på forhånd avklart med fylkeskommunen at sprengningen kunne skje i Dybningen.