• Kanalgata er strålande ekspempel på at Sandnes kommune kan få til kva som helst når alle dreg i same retning. Frå riving i september 2010 gjekk det berre vel eitt år til 28 praktfulle, nye bustader for vanskelegstilte sto klar. Pål Christensen

Dei svakaste kan ikkje stola på Sandnes

Med Bustadsosial handlingsplan frå 2008 har Sandnes vist vilje til å gjera noko for dei mest utsette og minst ressurssterke mellom oss. Dessverre manglar det evne til å fylgja opp.